Павленко Вікторія Вікторівна

ПАВЛЕНКО Вікторія Вікторівна (26.02.1944, с. Кожухівка Васильківського р-ну Київ. обл.) – дослідниця історії міжнародних відносин. 1967 закінчила іст. фак-т Київ. держ. ун-ту. З 1963 – ст. лаборант, м. н. с. с. н. с. 1996–2000 – пров. н. с. відділу історії міжнародних зв’язків України Ін-ту історії АН УРСР. Канд. дис. «Солідарність трудящих Радянської України з революційною боротьбою робітників і селян Болгарії. 1923–1934 рр.» (1975, наук. кер. – д. і. н. П. С. Сохань). Докт. дис. «Українсько-болгарські взаємини. 1917–1939 рр.» (1996). З 2002 – проф. кафедри гуманітарних дисциплін Київ. нац. ун-ту внутрішніх справ України.

ОСНОВНІ ПРАЦІ

Проблеми військовополонених, інтернованих та біженців у міждержавних відносинах України та Болгарії (1918 – 1926 рр.) // Міжнародні зв’язки України: Наук. пошуки і знахідки. – Вип. 13. – К. 2004 (у співавт.)..

Українсько-болгарські взаємини. 1917–1939 рр. – К. 1996..

Українці в Болгарії // Українці в світі. – Торонто, 1994 (у співавт. англ. мовою)..

Приносът на Украинската ССР в съветско-българските културни връзки в 20-те–30-те години // Пътища на дружбата. – София, К. 1989..

Участь Української РСР у радянсько-болгарському співробітництві. – К. 1985..

Летопись важнейших событий советско-болгарских отношений дружбы и сотрудничества. 1944–1980. – К. 1981 (у співавт.)..

Солидарность трудящихся Украинской ССР с революционной борьбой рабочих и крестьян Болгарии. 1923–1934 гг. – К. 1977..

ЛІТЕРАТУРА

Вчені Інституту історії України: Біобібліогр. довід. / Серія «Українські історики». – Вип. 1. – К. 1998..

Историки-слависты СССР: Биобиблиографический словарь-справочник. – М. 1981..

Павленко - Pavlenko - Павленко

БІБЛІОГРАФІЯ ТА ТЕКСТИ СТАТЕЙ НА САЙТІ

Павленко Ю. В. Буддизм і політика: монгольський досвід початку ХХ століття. І. В. Отрощенко. Роль буддійської церкви у національно-визвольному русі Монголії (1905–1911) / НАН України. Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – К. 2005. // Східний світ. -. 2006. - №4. - c.157 - Повний текст.

Юрій Павленко Формування етномовної структури індійської цивілізації // Східний світ. -. 1998. - №1. - c.93 - Повний текст.

Тексти доступні на умовах ліцензії

— Розповсюдження на тих самих умовах"