Конференція "Історія релігій в Україні"

  | Друк |
Опубліковано 31.10.2014

Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії, Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України й Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України

Ювілейна ХХV Міжнародну наукову конференцію «Історія релігій в Україні»

25-28 травня 2015 р. у Львові

Тематика конференції охоплює широке коло питань історії розвитку християнства від найдавніших часів до сьогодення. У роботі секційних засідань розглядатимуться різноманітні аспекти політичного, правового й культурного становища православ’я, римо - та греко-католицизму, протестантизму, східних релігій, а також проблеми сучасного релігійного розвитку в Українській державі. Будуть обговорюватися актуальні питання музейництва, сакрального мистецтва, проблеми збереження духовного й культурного надбання.

Пропоновані напрямки роботи конференці ї:

 1. Конфесійний розвиток християнства на українських землях у Х – на початку ХХ ст.:

- раннє християнство Х–ХІV ст.;

- Церква в Речі Посполитій (друга половина ХVІ – кінець ХVІІІ ст.);

- релігійне життя в Габсбурзькій монархії (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.);

- o становище конфесій у Російській імперії (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.).
 • Виклики ХХ ст.

  - формування національної української Церкви в 1917–1920-х рр.;

  - Церква в умовах радянського тоталітаризму.
 • Українська держава і Церква: політологія, соціологія.
 • Філософія релігії та релігієзнавча думка в Україні:

  - історія богословської думки в Україні;

  - постмодерна релігійність;

  - східні релігії.
 • Сакральне мистецтво:

  - іконографія;

  - храмова архітектура;

  - музичне мистецтво (до 200-річчя з дня народження творця гімну України М. Вербицького).
 • Музейництво та охорона сакральних пам’яток:

  - музейна реставрація; комплектації музейних збірок культових речей;

  - релігійний туризм;

  - проблемні питання розвитку музеїв в Україні.

 • У рамках конференції планується також провести два круглих столи «До 150-річчя з дня народження митрополита УГКЦ Андрея Шептицького» та «Церква, війна і мир: духовне і світське у викликах України»

  Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику «Історія релігій в Україні», що зареєстрований у Мін'юсті України як фахове наукове видання.

  Статті повинні відповідати таким вимогам ВАК:

  Обсяг наукової статті – не більше 12 сторінок форматом А4 (разом з бібліографією), MS Word, шрифт Times New Roman, 14 кеглем з інтервалом 1,5. Таблиці та ілюстрації подаються (за необхідності) окремими файлами з розширенням *.jpg або *.tiff (розмірність – 200 dpi), у якісному виконанні, а підписи до ілюстрацій – окремим списком у тексті після анотації.

  У зв’язку з тим, що збірник вийде друком до відкриття конференції, наукові статті потрібно подати до 1 січня 2015 р.

  Стаття та заповнена ЗАЯВКА на участь у конференції (див. Додаток 1) надсилаються відразу в кількох варіантах:

  • роздрук (1 примірник) і варіант на електронному носієві (CD чи DVD диск) – за поштовою адресою:

  Омельчук М. М.

  Інститут релігієзнавства

  Музей історії релігії

  м. Львів, 79008

  Оргвнесок, який становить 150 гривень, просимо надсилати на вказану адресу грошовим поштовим переказом одночасно зі статтею. Контактні телефони для довідок: 050-289-96-14 (Омельчук Марія Миколаївна).