Звернення українських істориків до Голови Служби Безпеки України Валерія Хорошковського

Шановний Валеріє Івановичу!

Упродовж останніх років відбулася низка позитивних змін у сфері налагодження діалогу між Службою Безпеки України та українським суспільством. Зокрема Галузевий державний архів Служби Безпеки України став набагато доступнішим та відкритим для дослідників, що, без сумніву, є свідченням демократичних перетворень у нашій країні. Вивчення матеріалів архіву дало можливість науковцям об'єктивно висвітлювати суперечливі, а часто й узагалі невідомі раніше сторінки історії України.

Із засобів масової інформації ми дізналися про Вашу позицію щодо роботи над оприлюдненням архівних матеріалів, які зберігаються у Галузевому державному архіві СБУ. Зокрема Ви зазначили, що "завданням служби, перш за все, є оберігати свої секрети та охороняти закони, які ці секрети створили".

Такі висловлювання можна потрактувати як намір згорнути процес розсекречення та оприлюднення архівних документів, які зберігаються в Галузевому державному архіві СБУ. Ваша позиція викликає стурбованість щодо подальшої діяльності галузевого архіву. Хочемо підкреслити, що можливість доступу до архівних матеріалів та їх вивчення є запорукою суспільної стабільності у державі. Здійснене на основі архівних матеріалів дослідження низки складних історичних проблем може дати відповіді на ті гострі питання суспільної дискусії, які, на превеликий жаль, стали предметом маніпуляцій деяких сучасних політиків.

Практика роботи архівних установ спецслужб у демократичних країнах світу демонструє чітко визначені стандарти. Архівні документи, які стосуються політичної боротьби середини минулого століття, а особливо політичних репресій, у тих країнах, що перейшли від тоталітаризму до демократії, давно відкриті для громадськості. Оприлюднення архівних документів спецслужб тоталітарного періоду свідчить про те, що державна влада остаточно позбавилася політичного спадку недемократичного минулого, і що особливо важливо, зробила його однозначну оцінку.

Уважаємо, що зупинення роботи над опрацюванням та оприлюдненням архівних матеріалів Галузевого державного архіву СБУ стане кроком назад в утвердженні демократії у нашій країні і, щобільше, негативним сигналом для інших країн про відмову українського керівництва від базових демократичних цінностей. Такі дії не сприятимуть розвиткові історичної науки, а за певних обставин можуть прямо перешкоджати новим дослідницьким роботам. Робота над розсекреченням архівних документів й надалі має залишатися у правовому полі, як цього вимагає чинне законодавство та загальноприйнята практика демократичних держав світу, зокрема коли йдеться про забезпечення права громадян на вільний доступ до інформації.Похожие записи:
  1. На Приднепровье историки и краеведы исследуют лоцманство Днепровских порогов – полузабытую страницу края. Лоцманы со времен казачества и вплоть до строительства "ДнепроГЭСа", в 30-х годах прошлого века, переправляли суда через тот отрезок Днепра, где были пороги. Их своеобразная культура и быт – широкое поле для исследований, говорят учёные.
  2. Наскрізний зріз української історії від найдавніших часів до сьогодення
  3. Історія України (1- 50 серії) - відео на кожний урок
  4. Американский историк. США уже подобрали замену Порошенко
  5. В XI—XII вв. Киев был центром Русского княжества. Киевская Русь возникла в IX в. и стала одним из
  6. Историки[x][x]Приднестровья и стран СНГ[x]протестуют против политических спекуляций молдавских вла
  7. Краткая история Украины от татаро-монгольского нашествия до появления запорожского казачества