Украинско-Польский кругльій стол историков XVII ст.

Сообщений: 3913

Регистрация: 21 фев. 2008

Рейтинг: 3215

19 июня 2013 22:20 19 июня 2013 22:26 ##

Українсько-Польський круглий стіл істориків XVII ст.

Посольство Республіки Польща в Україні щиро запрошує до участі в Українсько-Польському круглому столі істориків XVII ст. який відбудеться 27 червня 2013 р. o год. 11.00 в Посольстві Польщі в Україні за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 12.

Великі історичні річниці, які припадають на цей рік - 330 років Битви під Віднем та 340 років Хотинської битви, є прекрасною нагодою для проведення дискусії на тему польської і української збройної історії XVII століття, а також щодо історії українського і польського народів того періоду, який був насичений мілітарною боротьбою і в якій обидва народи бували як союзниками, так і противниками. Згадувані військові події відіграли суттєву роль не тільки в державній історії Польщі і України, а й в історії Європи, прикладом чого є ці дві битви. Фахове обговорення обох історичних річниць буде присвячене проблематиці спільної військової історії та більш широким аспектам польської і української історії XVII століття, в тому числі її європейського контексту.

У дискусії візьмуть участь відомі українські і польські науковці – фахівці у галузі військової та загальної історії:

Модератор:

Проф. д-р н. Наталія Яковенко – Кафедра історії Національного університету “Києво-Могилянська Академія"

Учасники:

Д-р н. Тарас Чухліб – Інститут історії України, Національна академія наук України

Канд. наук Олексій Сокирко – доцент Кафедри давньої та нової історії України Національного університету ім. Т. Шевченка

Іван Гаврилюк – аспірант Кафедри історії Національного університету “Києво-Могилянська Академія" та аспірант Історичного інституту Варшавського університету

Проф. д-р н. Мірослав Нагєльскі – декан Історичного інституту Варшавського унівесритету

Д-р н. Радослав Сікора – викладач в Академії Військово-морського флоту в м. Гдиня

Збігнєв Гундерт – аспірант Історичного інституту Варшавського університету.

Програма:

11.00 – 12.30 І сесія

12.30 – 12.45 Перерва на каву

12.45 – 14.15 ІІ сесія

Мова конференції: польська та українська (синхронний переклад).

================================================================================================

Украинско-Польский круглый стол историков XVII в.

Посольство Республики Польша в Украине искренне приглашает к участию в Украинско-Польском круглом столе историков XVII в. Который состоится 27 июня 2013 г. в 11.00 в Посольстве Польши в Украине по адресу: г. Киев, ул. Ярославов Вал, 12.

Большие исторические годовщины, которые приходятся на этот год - 330 лет Битвы под Веной и 340 лет Хотинской битвы, является прекрасной возможностью для проведения дискуссии на тему польской и украинской вооруженной истории XVII века, а также по истории украинского и польского народов того периода, который был насыщенный милитарной борьбой и в которой оба народа бывали как союзниками, так и противниками. Упомянутые военные события сыграли существенную роль не только в государственной истории Польши и Украины, но и в истории Европы, примером чего являются эти два сражения. Профессиональное обсуждение обоих исторических годовщин будет посвящено проблематике общей военной истории и более широким аспектам польской и украинской истории XVII века, в том числе ее европейского контекста.

В дискуссии примут участие известные украинские и польские ученые - специалисты в области военной и общей истории:

Модератор:

Проф. Д-р н. Наталья Яковенко-Кафедра истории Национального университета "Киево-Могилянская Академия"

Участники:

Д-р н. Тарас Чухлиб - Институт истории Украины, Национальная академия наук Украины

Канд. наук Алексей Сокирко - доцент Кафедры древней и новой истории Украины Национального университета им. Т. Шевченко

Иван Гаврилюк - аспирант Кафедры истории Национального университета "Киево-Могилянская Академия" и аспирант Исторического института Варшавского университета

Проф. Д-р н. Мирослав Нагельски - декан Исторического института Варшавского УНИВЕРСИТЕТА

Д-р н. Радослав Сикора - преподаватель в Академии Военно-морского флота в г. Гдыня

Збигнев Гундерт - аспирант исторического института Варшавского университета.

Программа:

11.00 - 12.30 I сессия

12.30 - 12.45 Перерыв на кофе

12.45 - 14.15 II сессия

Язык конференции: польский и украинский (синхронный перевод).Похожие записи:
  1. Ш Додаткова література з теми
  2. Огiрочкi на засолювання.
  3. Историк Фельштинский: Украина должна уничтожить российский "гуманитарный груз"
  4. Контактний теле
  5. Вхід
  6. Украина - гербы и флаги
  7. Роєнко Віта Іванівна. М. І. Яворський - історик України: Дис. канд. іст. наук: 07.00.06 / ДніпропетАктуальність теми. Сьогоденна Україна – це сформована, самостійна, незалежна держава, яка має свою Конституцію, націлену на майбутнє. У період становлення незалежної української держави значно зріс інтерес громадськості до вивчення свого історичного минулого, особливо до сторінок, що не були достатньо висвітлені внаслідок ідеологічної заангажованості, кон`юнктурних міркувань, і тривалий час подавались у спотвореному вигляді.