Стародавня історія України

Loading.

Переглядів: 15356

Тренувальні тести (з відповідями) з історії України для 7 класу до теми “Стародавня історія України”.

I. Завдання цієї форми складаються зі вступного запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

1. Перехід людини від привласнюючого господарства (збиральництва й мисливства) до відтворюючого (землеробства та скотарства) вважають однією з головних ознак:

 • А ускладненого збиральництва;
 • Б осілого способу життя;
 • В неолітичної революції;
 • Г скотарства.

2. Форма господарства й побуту, заснована на скотарстві із сезонним переміщенням стад і населення — це:

 • А козівництво;
 • Б колонізація;
 • В протомісто;
 • Г скотарство.

3. Родова організація суспільства, в якій провідну роль відігравав чоловік, — це:

 • А скотарство;
 • Б патріархат;
 • В матріархат;
 • Г полювання.

4. Заселення вільної території прибульцями з інших країн — це:

 • А осілий спосіб життя;
 • Б колонізація;
 • В переселення;
 • Г скотарство.

5. Грецькі колонії почали виникати на узбережжі Чорного та Азовського морів у:

 • А I ст. до н. е.;
 • Б III ст. до н. е.;
 • В V ст. до н. е.;
 • Г VII ст. до н. е.

6. Початок залізної доби припадає на:

 • А I тис. до н. е.;
 • Б I тис. н. е.;
 • В II тис. н. е.;
 • Г II тис. до н. е.
 • А I тис. до н. е.;
 • Б III тис. до н. е.;
 • В VI тис. до н. е.;
 • Г I тис. н. е.

8. Антський племінний союз розпався в:

9. Позначте західних сусідів східнослов’янських племен:

 • А булгари;
 • Б хозари;
 • В печеніги;
 • Г валахи.

10. Територія якої культури позначена на карті?

 • А Трипільської;
 • Б черняхівської;
 • В чорноліської;
 • Г зарубинецької.

11. Яку територію опанували анти?

 • А Між Дунаєм і Доном;
 • Б між Дунаєм і Дніпром;
 • В між Сіверським Дінцем і Доном;
 • Г між Дунаєм і Сіверським Дінцем.

12. Яку територію опанували склавини?

 • А Між Дністром і Дунаєм;
 • Б між Дніпром і Дунаєм;
 • В між Сіверським Дінцем і Доном;
 • Г між Дунаєм і Сіверським Дінцем.

13. Який тип людини вважають людиною розумною?

 • А Архантропа;
 • Б пітекантропа;
 • В кроманьйонця;
 • Г неандертальця.

14. Які племена очолював Аттіла?

 • А Аварів;
 • Б антів;
 • В склавінів;
 • Г гунів.

15. Перші писемні згадки про слов’ян містяться у творах:

 • А Геродота;
 • Б Корнелія Таціта;
 • В Арістотеля;
 • Г Сократа.

16. Дослідників, які вивчають історію за речовими джерелами, називають:

 • А археологами;
 • Б істориками;
 • В геологами;
 • Г літописцями.

17. Позначте факт, який стосується трипільської культури:

 • А бальзамування померлих;
 • Б виготовлення глиняного посуду;
 • В основу господарства складало скотарство;
 • Г войовничі племена.

18. Позначте факт, який стосується перебування скіфів на території України:

 • А панування скіфів тривало понад тисячу років;
 • Б їх підкорили племена кіммерійців;
 • В панування в культурі «звіриного стилю»;
 • Г вірили в існування єдиного бога.

19. Назвіть державу, столицею якої було місто Пантикапей:

 • А Велика Скіфія;
 • Б Понтійське царство;
 • В Боспорське царство;
 • Г Волзька Болгарія.

20. Велике переселення народів — це пересування:

 • А у III ст. до н. е. сарматських племен на територію Скіфії;
 • Б у I–IV ст. просування германських та слов’янських племен на територію Римської імперії;
 • В у IV–VII ст. міграція германських і слов’янських племен на півночі та сході;
 • Г у IV–VII ст. вторгнення германських, слов’яньких, сарматських та інших племен на територію Римської імперії.

21. У чому полягає значення в історії людства доби палеоліту?

 • А Відбулося становлення сучасного фізичного типу людини;
 • Б виникають перші релігійні вірування;
 • В змінився клімат;
 • Г поява житла.

22. Господарству слов’ян у III–IV ст. було притаманне:

 • А орне землеробство;
 • Б кочовий спосіб життя;
 • В бронзові знаряддя праці;
 • Г зрошувальні канали.

23. Визначте головну причину грецької колонізації:

 • А пошуки нових земель;
 • Б поганий клімат;
 • В перенаселення Греції;
 • Г прагнення пригод.

24. Найдавнішу людину називали людиною вмілою, тому що вона:

 • А займалася збиральництвом плодів і ягід;
 • Б виготовляла найпростіші знаряддя праці;
 • В полювала на диких тварин;
 • Г користувалася вогнем.

II. Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

25. Співвіднесіть поняття та їх визначення.