ЗНО 2014 Історія України. Завдання та правильні відповіді На завдання тесту зовнішнього незалежног

На даній сторінці опубліковано:

  • Правильні відповіді на тест ЗНО з історії України 2014 року;
  • Завдання тесту ЗНО з історії України 2014 року;
  • Розрахунок тестового бала з історії України за 200-бальною шкалою;
  • Характеристика тесту з історії України. ЗНО 2014

Щоб завантажити офіційні відповіді ЗНО 2014 з історії України натисніть кнопку "офіційні відповіді"

Завдання 1-42 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберітьправильний на вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп'ютерна програма реєструватиме їх як помилки!

1. Галузь історичної науки, що вивчає речові (матеріальні) пам'ятки шляхом розкопок і лабораторних досліджень та реконструює за ними давню історію суспільства, називається

А археологію

Б історіографія

В топоніміка

Г геральдика

2. Складовою частиною якої експозиції історичного музею є зображені пам'ятки?

В "Скіфо-сарматська доба"

Г "Ювелірні шедеври Київскьої Русі"

3. Київ був центром східнослов'янського племінного союзу (об'єднання)

Б сіверян

В древлян

4. До якого великого князя київського звертався візантійський імператор Іоанн Цимісхій із таким посланням: